Slovensky Deutsch

Kde nabíjať

Výstavba siete nabíjacích staníc sa začala v októbri 2011 a bude pokračovať do roku 2013. Aktuálne sa pracuje na špecifikácii ďalších nabíjacích staníc a určení potenciálnych dodávateľov. Mapu priebežne aktualizujeme. Zobrazovať bude všetky stanice na území Twin City regiónu Bratislava – Viedeň. Širokej verejnosti poslúži ako praktická pomôcka pre navigáciu k najbližšej stanici.

.

Copyright © VIBRATe 2018