Slovensky Deutsch

O VIBRATe

VIBRATe VIedeň BRATislava e-mobility predstavuje dvojročný pilotný cezhraničný projekt na podporu elektromobility v strednej Európe. Spoluprácou konzorcia rakúskych a slovenských spoločností prinesie do Twin City regiónu Bratislava – Viedeň infraštruktúru štandardizovaných nabíjacích staníc. Vybudovaním zelenej diaľnice tak VIBRATe podporuje ekologické prepojenie medzi dvoma susednými štátmi a stavia základný kameň dopravy budúcnosti.

Prínos VIBRATe

Cieľom projektu je preukázať celkovú funkčnosť elektromobility v regióne. Na verejných a poloverejných miestach (ako napr. parkoviská v nákupných centrách) sa vybudujú nabíjacie stanice na rýchle a normálne dobíjanie. Na účely projektu dostanú používatelia do dennej prevádzky 20 elektromobilov, ktoré sa budú môcť dobíjať na oboch stranách hranice. Počas dvojročnej skúšobnej fázy sa tak otestuje ich využitie v každodennej prevádzke. K tomu, samozrejme, patrí  aj cezhraničné účtovanie spotrebovanej elektrickej energie používateľom nezávisle od použitej stanice. Implementácia cenovo efektívneho spôsobu platieb za tankovanú elektrinu bude založená na dostupných technológiách.

Budúcnosť zelenej dopravy

Koncept cezhraničnej elektromobility umožní celému regiónu naštartovať pohodlné využívanie spôsobu prepravy významne šetrnejšej k životnému prostrediu. Tri milióny obyvateľov na územiach oboch štátov znamenajú silný potenciál pre jej využitie v praxi. Unikátne prepojenie susedných metropol tak uvedie zelenú dopravu po prvý raz skutočne na dosah verejnosti.

VIBRATe v číslach

  • prvý stredoeurópsky cezhraničný projekt na podporu elektromobility
  • rozpočet projektu 1 250 000 €
  • spolufinancovanie vo výške 72 % z verejných zdrojov, primárne z Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013
  • 20 používateľov elektromobilov v regióne
  • do 5 staníc pre širokú verejnosť
  • 4 rýchlonabíjacie stanice pozdĺž diaľnice medzi Bratislavou a Viedňou; 1 v Bratislave
  • o 45 kg CO 2 menej ako pri aute so spaľovacím motorom

About

Partneri  EVN, VERBUND  a  WIEN ENERGIE  sú vedúcimi energetickými spoločnosťami a významná hybná sila elektromobility v Rakúsku. Západoslovenská energetika je vedúcou energetickou spoločnosťou na Slovensku. Do projektu sa na slovenskej strane zapojilo aj Energetické centrum Bratislava. Nezisková organizácia pôsobí v oblasti energetickej efektivity a obnoviteľných zdrojov energie.

Strategickými partnermi sú rakúske ministerstvo hospodárstva (BMWFJ), magistráty miest Bratislava a Viedeň, ako aj krajské samosprávne orgány Bratislava (BSK) a Dolné Rakúsko. Rakúsky inštitút technológie je strategickým partnerom pre vedeckú podporu.

Copyright © VIBRATe 2018