Slovensky Deutsch

Používatelia áut

Používatelia elektromobilov sú vybraní primárne z radov verejných inštitúcií. Získajú elektromobil do nájmu na celé obdobie trvania projektu – do roku 2013. V súčinnosti používateľov a partnerov projektu sa plánuje realizovať zber a vyhodnocovanie údajov, ktoré sa zameria na rôzne parametre ako napríklad skúsenosti vodičov, kvalita jazdy, dojazd, vhodnosť do mestskej premávky, spoľahlivosť áut, čas nabíjania áut a ďalšie.

Hlavné mesto SR Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava je strategický partner projektu VIBRATe. Zapožičaný elektromobil mesto využije ako sociálny taxík
http://www.bratislava.sk

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj je strategický partner projektu VIBRATe
http://www.region-bsk.sk

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka je používateľ elektromobilu v projekte
http://www.petrzalka.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je používateľ elektromobilu v projekte
http://www.economy.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je používateľ elektromobilu v projekte
http://www.mpsr.sk

Samariterbund

« naspäť 12 3 ďalej »
Copyright © VIBRATe 2018